Menu
 

So.No

Fall 2014, Students Name’s(17)

1

Sanaullah

2

Rahim Aman Shah

3

Asma Javed

4

Sundus Ishfaq

5

Hina Bukhari

6

Mir Jahan Shah

7

Kamal Ahmed Cheema

8

Sehrish Almas

9

Naureen Fatima

10

Shazia Khan

11

Muhammad Imran Khan

12

Naeem Bahadar

13

Atiq Ullah

14

Syed Hassan Bukhari

15

Amina Haleem

16

Fatima Athar

17

Usman Ali Khan

 

Go to top