Menu
 

S.No

Fall 2013, Students Name’s(17)

1

Samreen Niazi

2

Ghulam Jilani

3

Hina Irshad

4

Ayesha Shujahi

5

Atif Naheem Khan

6

Muhammad Hassam Shahid

7

Amjad Khan

8

Mahwish Ahmed Alvi

9

Sajjad  Haider Khaqan

10

Zunaira Zareen

11

Nazia Mehwish

12

Syed Umar Hayat Shah

13

Naveedur Rehman

14

Syed Saleem Ali Shah

15

Anjum Amin

16

Sania Sheikh

17

Zarak Khan

 

Go to top